Świetlica Żabce

Świetlica w Żabcach jest miejscem organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży otwarta dwa dni w tygodniu. Dzieci mają możliwość odrobienia zadań domowych a także odpoczynku po nauce. Ponadto, mogą one brać udział w różnorodnych zajęciach: plastyczno- technicznych, ruchowych, sportowych, czytelniczych, umysłowych czy też komputerowych. Największą popularnością wśród dzieci cieszą się zajęcia plastyczne, na których dzieci wykonują ciekawe prace różnymi technikami plastycznymi. Dzieci przebywające w świetlicy mają również możliwość skorzystania z komputera z bezpłatnym dostępem do internetu. Dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkie gry edukacyjne. Atmosfera w świetlicy jest niezwykle przyjazna, dzięki czemu dzieci bardzo dobrze się w niej czują. Opiekunem świetlicy jest Justyna Duda.

Zabce