Wspólnie z Gminą Międzyrzec Podlaski zapraszamy młodzież ze szkół podstawowych do udziału w konkursie na „najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową”.

Zgłoszenia składać można w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2020 r. w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski. Tematyka prac obejmuje: bożonarodzeniowe tradycje i zwyczaje oraz motywy tradycyjne.

Cele konkursu to:

  • propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Bożego Narodzenia
  • rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej
  • kształtowanie postaw szacunku do tradycji
  • pogłębienie wiedzy na temat symboliki bożonarodzeniowej

Ocenie podlegać będą kartki wykonane w formacie kartki pocztowej A6. Technika wykonania prac musi pozwalać na wykonanie skanu kartki – 2D. Kartki posiadające elementy 3D nie będą oceniane.

Nagrodą główną za pierwsze miejsce w każdej kategorii będzie wydruk kartki przez Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski w celach promocyjnych, dodatkowo dla zwycięzców w każdej kategorii przewidziano nagrody rzeczowe.

W związku z istniejąca sytuacją epidemiologiczną zaleca się dostarczenie prac konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski (decyduje data wpływu). Dopuszcza się również możliwość złożenia prac w biurze podawczym Urzędu Gminy.

Zachęcamy do udziału. Poniżej regulamin i karta zgłoszeniowa.